Patientboende 

HOPE587 har tillsammans med The Beit Trust haft ett samarbete med Beit CURE Hospital för att inrätta ett patientboende på sjukhusområdet i Lusaka.

Barnsjukhuset är ett av de få sjukhusen som bemöter de kirurgiska behoven hos barn med funktionsnedsättningar. Barnen som kommer till sjukhuset är mycket fattiga och har ingen möjlighet att betala för den viktiga vården de behöver och här får de den gratis. 

Många barn reser långt för att komma till sjukhuset. Det är inte ovanligt att ett barn kommer in och är sjukt med malaria eller undernärd när hon ska opereras och i dessa fall måste operationen flyttas fram medan barnet blir frisk. I andra fall kan en patient kräva flera operationer och har rest så långt att det inte är genomförbart eller tillrådligt att återvända hem mellan operationer. Andra kan behöva utökad sjukgymnastik efter operationen, eller vid amputationer kan de behöva protesanpassning. 

Under oktober 2020 började patienthotellet användas. Det har fyra duschar, två toaletter, tjugoen sängplatser och ett lekrum som vid behov kan göras om till ytterligare fem extra sängplatser.

Vi från HOPE587 riktar ett varmt tack till dig som varit med och stöttat detta arbete och även ett varmt tack till Sven Hööks Stiftelse som också bidragit till projektet.

Här kan du läsa mer om projektet:

Increasing our Capacity to Heal: Patient Hostel.

Patient hostel completed at CURE Zambia.

Hjälpen till Zambia.

Stöd vårt arbete.

KONTAKT

E-post
info[a]hope587.se

Telefon
+46 (0) 70 - 54 12 107

STÖD VÅRT ARBETE

Bankgiro
145 - 4479

Swish 
123 551 20 66

Autogiro

OM HOPE587

HOPE587 är en hjälporganisation som etablerades 1999. Vi kämpar för människor - de fattiga, de sjuka & socialt utsatta.

SÖK PÅ HEMSIDAN

Hittar du inte det du söker på hemsidan?
Skriv in vad du söker efter istället.
.

Copyright © 2023 · HOPE587 - Today for Tomorrow
Org. nr: 802472-4935

Besök oss i social medier!