Bli medlem - 100 kr per år

Medlemsavgiften är 100 kr per år.

Betalar gör du via:
• Swish 123 551 20 66
• Bankgiro 145 - 4479

Skriv ”medlem och ditt namn” som meddelande.

Du förbinder dig att betala 100 kronor och blir då medlem under ett år. Sedan får du en förfrågan om du vill förnya ditt medlemskap för nästkommande år.

HOPE587 inbjuder alla medlemmar till årsmöte 2024

Dag: måndag 20 maj
Tid: klockan 18.00-20.00 
Plats: Kråkeryd 7819, 343 96 Hallaryd 
Anmälan: info@hope587.se senast den 25 mars

Agenda

1.  Godkännande och fastställande av dagordning 
2.  Val av:

•  Mötesordförande 
•  Mötessekreterare 
•  Rösträknare 
•  Två justeringsmän   

3.  Verksamhetsberättelse 
4.  Genomgång av balans- och resultaträkning för föregående räkenskapsår 
5.  Val av styrelse:  

•  Ordförande 
•  Sekreterare 
•  Kassör 
•  Revisor 
•  Suppleanter 

6.  Nya medlemmar hälsas välkomna 
7.  Nästkommande års medlemsavgift  
8.  Övriga ärenden som inlämnats av styrelsen, revisor eller styrelseledamot 
9.  Årsmötet avslutas

Hälsar dig varmt välkommen! 
Anneli Johnsson

Fyll i formuläret för medlemskap

I brevet ska följande information vara med:

• Förnamn och efternamn
• Adress
• Postnummer och ort
• Telefonnummer
• E-post
• Födelseår

Vi återkommer sedan med en bekräftelse till dig!

Utflykt till havet under Ukrainalägret "En annan del av Hallaryd".
KONTAKT

E-post
info[a]hope587.se

Telefon
+46 (0) 70 - 54 12 107

STÖD VÅRT ARBETE

Bankgiro
145 - 4479

Swish 
123 551 20 66

Autogiro

OM HOPE587

HOPE587 är en hjälporganisation som etablerades 1999. Vi kämpar för människor - de fattiga, de sjuka & socialt utsatta.

SÖK PÅ HEMSIDAN

Hittar du inte det du söker på hemsidan?
Skriv in vad du söker efter istället.
.

Copyright © 2023 · HOPE587 - Today for Tomorrow
Org. nr: 802472-4935

Besök oss i social medier!