En kristen värdegrund

HOPE587 är en organisation för socialt arbete på kristen grund. 

Vårt arbete vilar på en kristen värdegrund vilket innebär aktning och respekt för varje människas egenvärde, människolivets okränkbarhet, personens frihet och integritet, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta människor. Allt genomsyrat av den Gyllene Regeln: ”Det du vill att andra ska göra för dig – det ska du också göra för dem”. 

Vi verkar för hållbar fattigdomsbekämpning utifrån ett rättighetsperspektiv. Vårt uppdrag är att genomföra detta utan någon åtskillnad på mottagarna. Vi är religiöst och politiskt obunden. Våra grundläggande värden vilar på den etik som förvaltas av kristen tradition, vilket innebär att för oss är alla människor unika och har lika värde, oavsett tro, kön, etnicitet eller annat som skulle kunna utgöra grund för diskriminering. Ambitionen är att våra insatser ska omfatta hela människan, utifrån fysisk, psykisk, social och existentiell dimension. Våra insatser har utsatta kvinnor och barn som en primär målgrupp.

KONTAKT

E-post
info[a]hope587.se

Telefon
+46 (0) 70 - 54 12 107

STÖD VÅRT ARBETE

Bankgiro
145 - 4479

Swish 
123 551 20 66

Autogiro

OM HOPE587

HOPE587 är en hjälporganisation som etablerades 1999. Vi kämpar för människor - de fattiga, de sjuka & socialt utsatta.

SÖK PÅ HEMSIDAN

Hittar du inte det du söker på hemsidan?
Skriv in vad du söker efter istället.
.

Copyright © 2023 · HOPE587 - Today for Tomorrow
Org. nr: 802472-4935

Besök oss i social medier!