Utbildningscentrum Zambia

I april 2017 påbörjade HOPE587 tillsammans med Beit CURE Hospital of Zambia och CBM International byggnaden av ett utbildningscentrum för sjukvårdspersonal. Efter att första spadtaget togs dröjde det lite mindre än ett år innan lokalerna var färdiga och invigningen ägde rum i februari 2018.

Ett utbildningscentrum för sjukvårdspersonal står nu klart, det invigdes den 22 februari 2018.
|| 2018.02.22 ||

På utbildningscentrumet används ett av klassrummen till otorinolaryngologi-träning, vilket innebär läran om öron-, näs- och halssjukdomar. Det andra klassrummet används av Arbourcare där de utbildar undersköterskor. Doktorerna använder det lilla konferensrummet för intern utveckling.  

Byggnaden är cirka 300 kvadratmeter och placerad i nära anslutning till barnsjukhuset. Det finns två klassrum och en lokal för praktiskt träning. Där är också tre rum för kontor, bibliotek och mindre seminarium eller möten.

Utbildningen höjer också kompetensen för de sjuksköterskor och läkare som arbetar på Beit CURE Hospital. Även sjuksköterskor och läkare ifrån hela landet har möjlighet att få del av utbildningen. Då det finns ett stort behov av kompetensutbildning så är den första målsättningen att vidareutbilda de som redan arbetar.

Byggnaden har  flexibla utrymmen, vilket gör det möjligt att ha utbildning på olika nivåer. Syftet är att det ska vara genomförbar att, eventuellt längre fram, också kunna erbjuda en sjuksköterskeutbildning i dessa lokaler.

HOPE587 har i enlighet med projektplanen gjort tre utbetalningar till bygget under år 2017 på totalt 45 000 USD: 

·        1 juni (15 000 USD) 
·        1 augusti (15 000 USD)
·        1 oktober (15 000 USD)


Genom den nya skolbyggnaden blir det möjligt att nå dessa målsättningar:

·        Patienter blir behandlade av kompetent och kunnig vårdpersonal.

·        Vårdpersonal får fler färdigheter och förbättrade kunskaper.

·        Zambias hälsosektor gynnas av utbildning och kompetensutveckling.

Tillbaks till Hjälpen till Zambia.

Invigningsdag för utbildningscentrat i Zambia.
|| 2018.02.22 ||

Klassrum för sjukvårdspersonal.
|| 2018.02.22 ||


Avtalet om skolbyggnaden skrivs under av Maria Thelin, ekonomiansvarig för HOPE587 och Richard Manning, direktör för Beit CURE Hospital.
|| 2017.04.02 ||

Platsen där utbildningscentret nu är byggt.
Bilden är tagen precis innan bygget satte igång.
Från vänster: Richard Manning, Maria Thelin, 
Robert Håkansson, Anneli Johnsson och Peter Kyalo. 

Peter är från Kenya och är direktör för CURE Kenya och var med och startade CURE Zambia år 2006.
|| 2017.04.02 ||


Steve Hitt, verkställande direktör, invigningstal på utbildningscentret.
|| 2018.02.22 ||

Lärare i HLR på det nyinvigda utbildningscentret.
|| 2018.02.22 ||


Personal på Beit CURE Hospital på invigningen av utbildningscentret.
|| 2018.02.22 ||

Professor Sekelani S. Banda och Steve Hitt.
|| 2018.02.22 ||


Personalen och Professor Sekelani S. Banda visas runt av Andrew Betterridge.
|| 2018.02.22 ||

Invigningsparad.
|| 2018.02.22 ||


Uppbyggnad av utbildningscentret.
|| 2017.09 ||

Uppbyggnad av utbildningscentret.
|| 2017.10 ||


Målning invändigt under uppbyggnaden av utbildningscentret.
|| 2017.10 ||

Målning invändigt under uppbyggnaden av utbildningscentret.
|| 2017.10 ||

KONTAKT

E-post
info[a]hope587.se

Telefon
+46 (0) 70 - 54 12 107

STÖD VÅRT ARBETE

Bankgiro
145 - 4479

Swish 
123 551 20 66

Autogiro

OM HOPE587

HOPE587 är en hjälporganisation som etablerades 1999. Vi kämpar för människor - de fattiga, de sjuka & socialt utsatta.

SÖK PÅ HEMSIDAN

Hittar du inte det du söker på hemsidan?
Skriv in vad du söker efter istället.
.

Copyright © 2023 · HOPE587 - Today for Tomorrow
Org. nr: 802472-4935

Besök oss i social medier!