Årsmöte

Inbjudna till årsmöte 2021

HOPE587 inbjuder alla medlemmar till årsmöte 2021

Dag: onsdag 31 mars 2021 

Tid: klockan 18.00-20.00

Plats: Kråkeryd 7819, 343 96 Hallaryd 

Anmälan: info@hope587.se senast den 24 mars

1. Godkännande och fastställande av dagordning

2. Val av:  Mötesordförande  Mötessekreterare  Rösträknare  Två justeringsmän 

3. Verksamhetsberättelse 

4. Genomgång av balans- och resultaträkning för föregående räkenskapsår 

5. Val av styrelse:  Ordförande  Sekreterare  Kassör  Revisor  Suppleanter 

6. Nya medlemmar hälsas välkomna 

7. Nästkommande års medlemsavgift 

8. Övriga ärenden som inlämnats av styrelsen, revisor eller styrelseledamot 9. 

Årsmötet avslutas

Hälsar dig varmt välkommen! Anneli Johnsson

KONTAKT

E-post
info[a]hope587.se

Telefon
+46 (0) 70 - 54 12 107

STÖD VÅRT ARBETE

Bankgiro
145 - 4479

Swish 
123 551 20 66

Autogiro

OM HOPE587

HOPE587 är en hjälporganisation som etablerades 1999. Vi kämpar för människor - de fattiga, de sjuka & socialt utsatta.

SÖK PÅ HEMSIDAN

Hittar du inte det du söker på hemsidan?
Skriv in vad du söker efter istället.
.

Copyright © 2021 · HOPE587 - Today for Tomorrow
Org. nr: 802472-4935